world z

World War Z

หลังจากที่วางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 เมษายนปี 2019 ก็ผ่านมาได้ 2 ปีกว่าแล้วที่ World War Z: Aftermath ได้ไปขายแบบเอ็กซ์ครูซีฟบน Epic Games Store ล่าสุดตัวเกมได้เอามาวางขายบน Steam เป็นที่เรียบร้อยแล้ว